Art Gallery Marcell Vallas

Marcell Vallas

Vítejte na stránkach Marcella Vallase

Součastný surrealistický maliř, spisovatel a ilustrátor.

Narodil se v roce 1968 v České Republice. Dlouhodobě pobýval v USA, na Floridě. Kde se prosadil a je uznavaný umělec v oboru maliřství, sochařství a keramice. Jeho výstavy byli uspořádány ve městě Sarasota na Floridě v galerii First Step of Sarasota, 4613 North Washington Boulevard, Florida. Poté se odstěhoval do Floridského Miami, kde vystavoval v galeriich Pérez Art Museum Miami, Lowe Art Museum, Eduardo Lira Art Gallery, Art Fusion Galleries a Wynwood 28 | Art Gallery.

Surrealismus je evropský umělecký směr, který usiluje o osvobození mysli, zdůrazňuje podvědomí. Slova „umělecký směr“ nejsou plně vystihující, neboť surrealismus znamená nejen umělecký směr, ale i životní styl. První impulsy surrealismus dostal od André Bretona, jeho vzestup a rozvoj však umožnil Salvador Dalí. Surrealismus je stále aktivní směr, ačkoli se od původních myšlenek značně vzdálil.
V součastné době se věnuje psaní dětských knížek, malování surrealismu a keramické tvorbě.
V Březnu 2019 vystavoval svá umělěcká díla v Museum Magie na Jánském vršku na Malé Straně v Praze.
Další výstavu spojenou s jinými umělci spolku ART ATTACK měl v Březnu v Galerii Ladronka na Praze 6.
V současné době se připravuje vernisáž v galerii Lapidárium v Rámově ulici č.6 na Starém Městě v Praze, která bude probíhat po celý měsíc Červen 2019.
Zároveň je předsedou spolku umělců ART ATTACK, který sdružuje umělce na nezávislé platformě.

Present surrealist painter, writer and illustrator.

He was born in 1968 in the Czech Republic. He has long lived in the USA, Florida. Where he has established himself and is an established artist in the field of malaria, sculpture and ceramics. His exhibitions were held in the city of Sarasota, Florida, in the First Step of Sarasota Gallery, 4613 North Washington Boulevard, Florida. He then moved to Florida Miami, where he exhibited at the Perez Art Museum in Miami, the Lowe Art Museum, the Art Fusion Galleries, and the Wynwood 28 | Art Gallery.

Surrealism is a European artistic direction that seeks to free the mind, emphasizes the unconscious. The words "artistic direction" are not fully depicted, because surrealism means not only the artistic direction but also the lifestyle. The first impulses of Surrealism came from André Breton, but his rise and development was made possible by Salvador Dali. Surrealism is still an active direction, although it has moved away from the original ideas.
At present, he is devoted to writing children's books and, of course, painting surrealism, as well as ceramic art.
At the same time he is the chairman of the ART ATTACK artists' association, which brings together artists on an independent platform.